INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PRESTO TOMASZ LEGIERSKI  Pomorzany 65A, 26-200 Końskie, NIP 658 172 36 01, REGON 291373020,  przetwarza informacje:

 

– ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu

– pozyskanych w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i emailowych, zgłoszeń przez Internet, telefon, pocztą tradycyjną, e-mail, formularz kontaktowy, stronę www, spotkań bezpośrednich, wszelkimi kanałami mediów społecznościowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informację dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować:

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PRESTO TOMASZ LEGIERSKI  Pomorzany 65A, 26-200 Końskie, NIP 658 172 36 01, REGON 291373020.

 1. W jaki sposób można się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Pomorzany 65A, 26-200 Końskie lub e-mail: biuro@presto.info.pl
 2. Informacja dotycząca celów przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane
 • w celu wykonywania umów, które między sobą zawieramy lub realizowania Państwa zamówień, zgłoszeń, zapytań oraz w celu wystawienia faktur i dokumentów. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie zamówienia,
 • dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności oraz w celu dochodzenia roszczeń
 • w celach marketingowych, między innymi w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez nas albo współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej. W przypadku udzielenia zgody marketingowej, można ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody

 

Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

– w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia, zlecenia, zgłoszenia, zapytania) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia, zlecenia,zgłoszenia, zapytania)

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 1. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Waszych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadają Państwo również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@presto.info.pl

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pomorzany 65a, 26-200 Końskie

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Przekazywanie danych osobowych.
  Zasadniczo Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Państwa danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy (np. firmie kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej). Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych prosimy o kontakt z naszym biurem w celu niezwłocznego ich wyjaśnienia: biuro@presto.info.pl

 

 

Pozdrawiamy

 

Team PRESTO